Điều khoản sử dụng – Bongbet

Điều khoản sử dụng dịch vụ
Điều khoản sử dụng dịch vụ
 1. Chấp nhận điều khoản:
  Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Bongbet, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 2. Độ tuổi:
  Bạn phải đạt độ tuổi pháp luật để tham gia vào hoạt động cá cược trực tuyến. Nếu bạn chưa đủ tuổi, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 3. Tài khoản cá nhân:
  Bạn phải tạo một tài khoản cá nhân để truy cập và sử dụng các dịch vụ của Bongbet. Bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo rằng bạn sẽ duy trì thông tin tài khoản của mình cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác.
 4. Hành vi cấm:
  Bạn cam kết không sử dụng trang web Bongbet cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, gian lận, đe dọa, lạm dụng hoặc gây bất kỳ hại gì cho hệ thống, dịch vụ hoặc người dùng khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản.
 5. Quyền riêng tư:
  Bongbet cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin cá nhân chỉ theo các quy định và chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của chính phủ.
 6. Trách nhiệm tài chính:
  Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch và hoạt động cá cược của mình trên trang web Bongbet. Bạn cam kết chỉ sử dụng các phương thức thanh toán hợp pháp và không sử dụng tài khoản của người khác để thực hiện giao dịch.
 7. Miễn trừ trách nhiệm:
  Bongbet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho tất cả các quyết định cá cược và hành động củamình. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp trên trang web.
 8. Luật pháp áp dụng:
  Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và thực thi theo luật pháp của quốc gia nơi Bongbet hoạt động. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.
 9. Điều khoản cuối cùng:
  Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong bài viết này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản và điều kiện còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và ảnh hưởng. Bất kỳ bỏ qua hoặc không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào từ phía chúng tôi sẽ không được coi là từ chối quyền hoặc điều khoản đó.

Qua việc sử dụng trang web và dịch vụ của Bongbet, bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong bài viết này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.